You are here

Algade 31

  • Besætterne med deres hund.

    Besætterne med deres hund.

  • Billede af besætterne i arresten.

    Besætterne i arresten.

  • Besætterne sat på gaden med deres habengut.

    Besætterne sat på gaden med deres habengut.

Fredag den 19. februar 1971 var der forsidestof til lokalpressen: Roskildes første husbesættelse var iværksat den foregående aften.

De 15 unge, der kaldte sig boligaktivisterne, begrundede aktionen med den store boligmangel i Roskildeområdet. Og klosterets forvalterbolig havde stået tom i flere år, da aktivisterne besatte den.

De barrikaderede døre og vinduer og brugte en rebstige fra gavlvinduet som hovedindgang.                                 

Aktivisterne mente ikke, at de gjorde noget ulovligt ved at besætte huset, men at det burde være ulovligt at lade det stå tomt.

De forlangte, at bygningen blev brugt som bolig til nogle af de mange boligsøgende eller "andre fornuftige formål".                 

Klosterets forstanderinde, baronesse Manon Wedell-Neergaard, udtrykte forståelse for de unges boligproblem, men bad dem så mindeligt om frivilligt at forlade forvalterboligen.

Politiet var klar til at rykke ind med begrundelsen, at besættelsen var i strid med politivedtægten, og de afventede forstærkning fra København, før de gik i gang.

Særligt Dagbladet, lod de unge komme til orde og udtrykte forståelse for deres boligproblemer. Roskilde Tidende kunne derimod ikke se nogen grund til den slags aktioner, da de anså boligsituationen i Roskilde for ”bedst mulig”.

 Om morgenen onsdag d. 24. februar slog politiet hoveddøren ind til forvalterboligen, og 20 betjente rykkede ind og anholdte 15 aktivister og en hund.

Aktivisterne (og hunden) blev efter afhøring indsat i arrestens ”skolestue”, og efter hver især at være blevet forelagt en bøde på mellem 150 og 200 kr. blev de løsladt.

Flere af dem nægtede at betale bøden og tog sagen i byretten.

Boligaktivisterne udtalte efter løsladelsen, at de bestemt ikke havde mistet modet  –  men derimod tag over hovedet.

Senest opdateret

08.09.2014