You are here

Kulturstrøget får et ansigtsløft

  • Kulturstrøg i Sankt Peders Stræde

    Fotograf: Marianne Levinsen Landskab APS

Kulturstrøgets fysiske fremtoning kommer under kyndig behandling, når Marianne Levinsen fletter bymidten.

Mandag den 23. februar kl. 16.00 blev vinderen af arkitektkonkurrencen for visualisering af Kulturstrøget i Roskilde udpeget på Roskilde Bibliotek.

Det blev arkitekterne Marianne Levinsen Landskab APS, der fik opgaven at skabe en visuel sammenhæng langs Kulturstrøget, så Roskildes borgere bliver ledt ad de stier og pladser, der forbinder midtbyens større kulturinstitutioner. Kulturstrøget vil ikke længere kun være noget man kan se på et kort, men vil kunne opleves i bybilledet, som noget du træder på, kigger på, anvender og glædes ved.

Vi fletter nyt og gammelt

Inspireret af granitbelægningen omkring Roskilde Domkirke har tegnestuen kreeret opskriften på et større fletværk, der samler op på byens flow fra såvel Algade som pladser, porte og kulturinstitutioner. I stedet for at lade en enkelt ”rød løber” markere Kulturstrøget, skal det visuelle ligge i den sammenfletning af gader og stier, der gør bymidten til det levende sted, det er.

Denne fletning skal ske ved hjælp af især fire virkemidler, der skal få Kulturstrøget til at fremtone som en enhed:

Belægning: Ligesom Domkirken er omkredset af lange bordursten, vil disse forbinde Kulturstrøgets vejsystem ved at løbe hen ad gaden, krydsende veje og pladser som en del af belægningen. En form for belægningsmarkører vil samtidig vil samtidig pege hen mod de enkelte kulturinstitutioner for at lede besøgende det sidste stykke.

Belysning: Markante træer og bevoksninger langs Kulturstrøget bliver lyssat, så de bringer tryghed og charme i de mørke nattetimer. Samtidig skal der sættes ny belysning i form af lygtepæle, der tydeligt viser, at man er et særligt sted. Udformningen af disse er dog stadig til diskussion.

Beplantning: De mange grønne områder langs Kulturstrøget indbyder til ro og ophold. Dette ønskes forstærket ved både at rydde, tilføje og fremhæve. Nye pladser skabes og andre områder forstærkes med nye beplantninger side om side med de eksisterende.

Formidling: For nemmere at kunne åbne op for kulturinstitutionernes mange tilbud til borgerne, skal der langs Kulturstrøget installeres lydpæle og lysaviser, der kan virke som informationskilder. Lydpælene placeres nær de enkelte kulturinstitutioner som et fyrtårn, der viser vej til en aktuel udstilling, koncert eller lignende. Derudover skal 3 lysaviser opstilles med visuel information omkring Kulturstrøgets udbud.

 

Byhaven og pladser

Herudover kommer pladser og porte til at spille en væsentlig rolle. De mange opholdsrum langs Kulturstrøget får et ansigtsløft, blandt andet skal Biblioteksgangen og Rosenhaven fornys, der skal være aktivitetshave for børn og unge ved Algade 31 og i Sankt Ols Stræde anlægges Byhaven som et nyt pusterum midt i Roskilde centrum.

 

Etaper

En af grundene til, at valget faldt på Marianne Levinsen Landskab APS, er, at planen for Kulturstrøget allerede fra tegnestuens side er ment til at skulle implementeres i etaper. Således skal byrådet ikke bide over hele projektet på en gang, men hen ad vejen blive enige om næste skridt, der løbende vil løfte Kulturstrøget til et oplevelsesstræde med aktiviteter og atmosfære.

Der er derfor en rum tid til Roskildes borgere kan gå langs et færdigudviklet Kulturstrøg, men i de kommende år, vil alle kunne nyde den løbende udsmykning og fornyelse, som Marianne Levinsen Landskab APS vil tilføre Roskilde bymidte.

Se helhedsplanen for Kulturstrøget her.

Senest opdateret

29.06.2015