You are here

Rådhuskælderen

 • Det nye hospital set fra domkirken i 1908.

  Det nye hospital set fra domkirken i 1908.

 • En gammel børstenbinder tegnede i 1949 denne skitse af det gamle hospital, som han huskede det fra før 1880.

  En gammel børstenbinder tegnede i 1949 denne skitse af det gamle hospital, som han huskede det fra før 1880.

 • Rådhuskælderen

 • Rådhuskælderens have.

Duebrødre Hospital lå oprindelig i det gamle Duebrødrevænge, hvor nu Duebrødrevej løber. Hospitalet var til de svagelige og gamle, der ikke kunne tage vare på sig selv.

Man ved ikke, hvornår Duebrødre Hospital er stiftet, men det er omtalt første gang i 1211.

I 1741 opførte man et nyt hospital ved Fondens Bro, hvor Rådhuskælderens have ligger i dag. I 1830 blev der bygget en etage ovenpå. Hospitalet lå her indtil 1880.

Da hospitalet var for lille og for dårligt indrettet – især havde kvindernes pga. åbne sale et ringe privatliv – indsamlede man i 1877 midler til at bygge et nyt.

Arkitekt Herholdt fik til opgave at tegne det nye hospital, der skulle lægge sig op ad arkitekturen fra Christian 1.s Kapel på domkirken.

Nabogrunden til det gamle hospital blev købt af kommunen for 700 kroner, og det nye hospital blev opført her for en byggesum af 82.000 kr. Hvilket var et sensationelt beløb.

Her blev plads til 34 beboere foruden portnerfamilien.

Det var fine forhold som lemmerne boede under. Her ses et billede
fra en af stuerne
med hestehårsbetrukne møbler.

I 1967 solgte Duebrødre Kloster ejendommen til Roskilde Kommune.
Kommunen indrettede en del af det gamle hospital til borgmesterkontor, og turistkontoret fik lokaler i stueplanet.

I 1983 blev Restaurant Rådhuskælderen indrettet i den ene ende af det gamle Duebrødre Hospital – i den tidligere portnerbolig.   
 

Vidste du at...

 • Velbevarede fund

  da Duebrødrevej blev anlagt i 1918, fandt man rester af bygningerne, bl.a. en kælder med velbevaret trappe og kampestensfundamentet til hospitalskirken. Det er bevaret i det lille anlæg ved Duebrødrevej.

 • Forholdene på hospitalet

  det var små forhold i det gamle hospital fra 1741. Lemmerne boede i to sale – én for enlige og én for par. Sengene var adskilt med mandshøje træskærme, men der var åbent ud til midtergangen. Gangkonen lavede mad til lemmerne, der dog selv skulle sørge for kaffe eller te.

 • Navnet og sagnet

  der knyttet et sagn til hospitalets mærkelige navn. Sagnet fortæller, at Kong Valdemar flygtede fra ”Blodgildet” i Roskilde i 1157 og gemte sig i en busk syd for byen. Her sad en due og jamrede sig, og da Valdemar den Store var blevet konge over hele landet, huskede han episoden og stedet – og lod opføre et klosterhospital her – Duebrødre Kloster.

  Men så gammelt er hospitalet ikke. Og da det oprindeligt er et helligåndshus, er det nærliggende – som dets segl viser – at pege på duen, som Helligåndens symbol. Duebrødre betyder så helligåndsbrødre. Helligåndshuse førte ofte duen som symbol.

  Duebrødre-ordenen hørte til Helligåndsordenen, men blev aldrig en munkeorden.

Senest opdateret

15.09.2014