You are here

Roskilde Bibliotek

 • Roskilde Bibliotek

  Roskilde Bibliotek

 • Det 'falske akacietræ'.

  Det 'falske akacietræ'.

 • Asylet i Bredgade 4 mens det stadig var børnehave for arbejderbørnene.

  Asylet i Bredgade 4 mens det stadig var børnehave for arbejderbørnene.

 • Den gamle læsesal på 1. sal, da biblioteket lå i det gamle Asyl i Bredgade 4.

  Den gamle læsesal på 1. sal, da biblioteket lå i det gamle Asyl i Bredgade 4.

 • I 1947 kunne biblioteket sende sin første bogbus ud i landskaberne – og man kørte helt til Holbæk.

  I 1947 kunne biblioteket sende sin første bogbus ud i landskaberne – og man kørte helt til Holbæk.

 • Den digitale tidsalder kom for alvor til brugerne på Roskilde bibliotek, da Netcaféen blev åbnet i 1996.

  Den digitale tidsalder kom for alvor til brugerne på Roskilde bibliotek, da Netcaféen blev åbnet i 1996.

 • Roskilde Bibliotek.

 • Roskilde Bibliotek indefra

 • I 1961 stod det nye Roskilde Bibliotek klar til indflytning, bygget på Roskilde Adelige Jomfruklosters gamle grund.

  I 1961 stod det nye Roskilde Bibliotek klar til indflytning, bygget på Roskilde Adelige Jomfruklosters gamle grund.

Det hele startede i det små i 1901 i en lejlighed på hjørnet af Algade og Allehelgensgade. Her blev biblioteket grundlagt af Folkebiblioteksforeningen med formand Axel Parliin som husvært.

Siden har biblioteket haft til huse mange forskellige steder i Roskilde.

I 1904 flyttede biblioteket til Teknisk Skole bag det gamle rådhus. I 1910 til et baghus ved Skomagergade 28. Fra 1913-20 lå det på Munkebro i et lille baghus til Liebes Gård. Nu havde man 5.700 bøger og lønnet bibliotekar (før var det helt frivilligt arbejde) - nemlig lærer Carl Godvin.

Og i 1920 fik biblioteket lov til at leje lokaler i børneasylet i Bredgade 4, da tilgangen af børn blev for lille, og i 1921 overtog biblioteket hele det gamle børneasyl. Samme år fik Biblioteksforeningen endelig myndighedstilslutning til at danne en selvejende institution ved navn Roskilde Bibliotek. Og det har den heddet siden.

Nu skulle der være mere orden i sagerne, og der blev ryddet ud i underlødig litteratur. 800 bøger blev brændt, og der blev indkøbt nyt.

I 1923 blev Roskilde Bibliotek centralbibliotek og husede Skolebiblioteksforeningen for Roskilde Amt.

Fra 1951 og ti år frem var der stor strid om Roskilde Biblioteks muligheder for udvidelser. I 1952 fik biblioteket den vestlige ende af den gamle fattiggård i Bredgade 17 til magasin. Men det var ikke nok.

I 1961 stod det nye Roskilde Bibliotek klar til indflytning bygget på det gamle Sortebrødre Klosters – det senere Roskilde Adelige Jomfrukloster – gamle grund.

Med i købet kom også et smukt gammelt 'såkaldt falsk' akacietræ, der har stået i klosterets gamle have ud mod avlsgården, hvor nu det moderne bibliotek ligger. Læs mere om akacietræet her.

I dag har Roskilde Bibliotek til huse på Dronning Margrethes Vej 14 i bygningen opført i 1960-61 - tæt på hovedstrøget Algade og lige overfor Folkeparken. Sammen med lokalbiblioteker i Gundsømagle, Jyllinge, Ågerup, Viby og Gadstrup samt en bogbus servicerer Roskilde Bibliotek godt 10.000 borgere om ugen. Roskilde Bibliotekerne er desuden Centralbibliotek for Region Sjælland og Bornholm.

Vidste du at...

 • Kun 1 kr.

  man kunne blive medlem for 1 kr. om året, hvis man var over 14 år. Læsesalen med 20 siddepladser var forbeholdt mænd. Kvinder kunne låne, men måtte gå hjem med bogen.

 • Én ad gangen kammerat

  biblioteket rådede i starten over 1.200 bøger, og det var bibliotekaren, der hentede dem på bestilling og langede dem over skranken. Man kunne i de første år låne én bog ad gangen.

 • Den første 'rigtige' bibliotekar

  i 1917 blev den første uddannede bibliotekar ansat, suppleret af borgere, som stillede sig til rådighed for "åndelig fattighjælp" for byens mindrebemidlede. Bøgerne var ofte gaver fra byens mere velstillede.

 • Forsøg på elektronisk styring

  de første spæde forsøg med en elektronisk styring af udlånene blev forsøgsvis indført i 1968. Oplysningerne til datamaskinen blev leveret gennem hulkort som dette.

   

Senest opdateret

08.10.2014