You are here

Roskilde Kloster

 • Maleri af Roskilde Kloster fra slutningen af 1800-tallet.

  Maleri af Roskilde Kloster fra slutningen af 1800-tallet.

 • Hovedindgangen.

  Hovedindgangen.

 • Roskilde Kloster set udefra.

  Roskilde Kloster set udefra.

 • Klosterets prægtige riddersal med portrætterne af Christian V og Charlotte Amalie. I loftets 60 felter fortælles hele biblens historie i billeder

  Klosterets prægtige riddersal med portrætter af Christian V og Charlotte Amalie. I loftets 60 felter fortælles hele biblens historie i billeder.

 • Riddersalen.

  Riddersalen.

 • En af klosterets prominente skikkelser var forfatter og historiker Ingeborg Buhl (1890-1982), som boede der fra 1935-1980. Inge Buhl (nr. tre fra venstre) til udendørskaffebord med de andre beboere.

  En af klosterets prominente skikkelser var forfatter og historiker Ingeborg Buhl (1890-1982), som boede der fra 1935-1980. Inge Buhl (nr. tre fra venstre) til udendørskaffebord med de andre beboere.

 • Hovedtrappen.

  Hovedtrappen.

 • Gangen i Damernes Fløj.

  Gangen i Damernes Fløj.

 • Klosterkirken.

  Klosterkirken.

 • Luftfoto af Roskilde Koster omkring 1940.

  Luftfoto af Roskilde Koster omkring 1940.

 • Klostermuren efter renovationen i 2013.

  Klostermuren efter renovationen i 2013.

I over 300 år har der ligget noget så sjældent som et protestantisk kloster i Roskilde, oprindeligt kaldet Roskilde Adelige Jomfrukloster.

Klostret ligger, hvor dominikanermunkene, "Sortebrødrene", byggede deres kloster i 1231.

Efter reformationen i 1536 blev det kongens, som alt anden kirkelig ejendom. Kongen beordrede i 1557 bygningerne revet ned.

1565 fik herremanden Mogens Godske overdraget grunden af kongen. Godske havde boet på Roskildegård, den gamle bispegård. Han byggede en herregård af de resterende byggematerialer fra det nedrevne kloster. Denne hovedbygning står i dag som en del af den verdslige institution, Roskilde Kloster. Det er den ældste bygning i Roskilde, som stadig benyttes til beboelse.

Efter at herregården havde haft diverse ejere, blev gården i 1699 købt af adelsenkerne, Berte Skeel og Margrethe Ulfeldt.

De fik tilladelse til at stifte Roskilde Adelige Jomfrukloster. Formålet var at skabe et hjem for unge adelsfrøkener, der ikke var blevet gift. Her kunne de blive forsørget, så de ikke gjorde indhug i familiearven.

Klosteret blev dog i 1974 af økonomiske grunde lagt sammen med Odense Adelige Jomfrukloster, der blev stiftet af Karen Brahe i 1716.

Roskilde Kloster er i dag en selvejende stiftelse, der formidler stedets bygningsmæssige og kulturhistoriske værdier og tilbyder boliger til både kvinder og mænd.

Klosteret kan besøges via rundvisninger. Læs meget mere om Roskilde Kloster på deres hjemmeside, og hør podcasten om klosterets historie her. Podcasten er lavet af performance-design-studerende fra RUC.

Klostermuren

I 2012 tog en nabo til klosteret initiativ til at starte en indsamling til fordel for den 235 lange klostermur, som var i en meget ringe forfatning, fugerne smuldrede, den var flere steder revnet, skifferpladerne var løse og muren var overmalet med graffiti. Renoveringen var færdig året efter.

Vidste du at...

 • Forholdene på klostret

  klosterets beboere levede spartansk, således delte de både seng og kammerjomfru to og to, ligesom der var strenge regler for deres spartanske klædedragt og kristelige levned. Til gengæld blev der ikke sparet på kosten til de adelige damer.

   
   
   


   

 • En prominent beboer

  en af klosterets meget prominente skikkelser i nyere tid var forfatteren og historikeren Ingeborg Buhl (1890-1982), som boede der fra 1935 til to år før sin død.
   

 • Kærligheden i klosteret

  adelsfrøkenen Helle Trolle boede på Roskilde Adelige Jomfrukloster sammen med andre frøkener, der ikke var blevet gift i en passende alder. Helle Trolle var dybt forelsket i en ung officer, som lovede hende ægteskab, når han vendte hjem fra krigen i Slesvig. Hun skrev breve til ham under den store bøg i klosterhaven og sendte ham rationer af sin formue. Faktisk endte hun med at have brugt hele sin formue og mere til. Hendes eventyr sluttede brat, for den unge officer var forlovet med en anden, og hun kom aldrig væk fra klosteret. Tværtimod siges det, at man stadig den dag i dag kan høre Helle Trolle hulke sent om natten. Hør historien om Helle Trolle her.

 • Nød lærer…

  efter besættelsen gik det næsten galt for Roskilde Kloster pga. økonomiske problemer. Dengang havde adelsfrøknerne tjenestefolk og fik maden serveret fra storkøkkenet i klosteret. Bestyrelsen var tæt på at lukke klosteret, men så trådte Ingeborg Buhl i karakter. Hun foreslog, at hver beboer selv lavede sin mad og gjorde rent - og det blev vedtaget. Små køkkener blev indrettet i hver lejlighed, og frøknerne måtte til at lære at gøre tingene selv - det har nok ikke været helt nemt, men klosterets økonomi blev reddet.
   

 • Kunstskatte

  klosteret blev i 1974 lagt sammen med Odense Adelige Jomfrukloster, der blev stiftet af Karen Brahe i 1716. Roskilde Klosters inventar og malerier kommer fra de to klostre. Klosteret råder over adskillige kunstskatte – heriblandt en kunstsamling fra 1500-, 1600- og 1700-i Danmark, det særlige klenodie ”Nakkebølletæppet” fra 1589 fra klosteret i Odense, og det enestående Karen Brahes Bibliotek, som i 2012 blev nomineret til optagelse i UNESCOs ”Memory of the World Register”.

Senest opdateret

15.09.2014