You are here

Sankt Laurentius

 • Udgravning af Sankt Larentii Kirke

  Oversigtsfoto taget fra Sankt Laurentii kirketårn. Viser udgravning af Sankt Laurentii kirkeruin i 1930´erne.

Den gemte perle i Roskilde Centrum. Gå på opdagelse i 1000 års historie i middelalderkirken Sankt Laurentius på Stændertorvet i Roskilde.

På Stændertorvet i Roskilde centrum finder du resterne af middelalderkirken Skt. Laurentii. Denne "gemte historiske perle" består af en underjordisk kirkeruin samt et endnu bevaret kirketårn. 
 
Kirkeruinen
Sankt Laurentii kirkeruin med det berømte teglstensgulv befinder sig i dag ca. 2 meter under Stændertorvet. I ruinen er der indrettet et lille museum med fund fra den arkæologiske udgravning, der blev foretaget i 1998. Som byens øvrige kirker fra middelalderen var Sankt Laurentii kirke opført af det lokale byggemateriale kildekalk, mens der ved efterfølgende ombygninger er anvendt røde teglsten. Skibet blev i slutningen af middelalderen forlænget mod vest, hvor også det stadig eksisterende kirketårn blev opført. Før stenkirken lå der på stedet en trækirke bygget i 1000-tallet, hvorfra kun begravelser kendes.

Kirketårnet
Sankt Laurentii tårn blev opført i tiden omkring år 1500. Da kirken blev revet ned ved reformationen, blev tårnet skånet og fik nu funktion som ”byens tårn.” Det fik en verdslig funktion i byens liv – klokkeringning og det sted, hvorfra der blev holdt brandvagt. I 1731 brændte byens rådhus, der lå i Algade. Et nyt blev opført fire år senere, nu placeret i forbindelse med Sankt Laurentii tårn. Kirketårnet blev nu til et rådhustårn.

Hør podcastet om Det gamle rådhus og Sankt Laurentii Kirkeruin

Sankt Laurentius - 'Jeg er mør'

Middelaldersagnet om Sankt Laurentius fortæller om pave Sixtus II, der blev fængslet i forbindelse med kristenforfølgelser, og derfor bad kassemesteren Laurentius om at forvalte kirkens skatte. Da han i stedet for at bringe skatten til kejseren, valgte at give den til de fattige, endte Laurentius med at lide martyrdøden ved at blive langsomt stegt. Legenden fortæller, at Laurentius, da han lå på risten, udbrød ordene ”Vend mig om, stegen har nok på denne side”, ofte gengivet som det latinske: Assatus Sum (´jeg er mør`).

(Kalkmaleri der forestiller Skt. Laurentius i Överselö Kirke i Sverige. Han holder både kirkens pengekasse og risten, han blev brændt på.)

Laurentius døde den 10. august år 258, og netop denne dag kan man hvert år se en meteorregn, som katolikkerne derfor gav tilnavnet Sankt Laurentii tårer.

Læs mere om Sankt Laurentius

 • Myten om Sankt Laurentius

  Sankt Laurentius var en af de mest populære helgener i middelalderen.
  Legenden fortæller, at pave Sixtus II i midten af år 200 mødte to unge mænd, Laurentius og Vincent, på en rejse i Spanien og tog dem med til Rom. Her blev Laurentius kassemester for den kristne menighed. Da Sixtus blev fængslet, og siden henrettet, i forbindelse med kristenforfølgelser, bad han Laurentius om at forvalte kirkens skatte, hvorpå Laurentius forærede dem til de fattige. Da kejser Valerian 1. fik nys om en skat, blev Laurentius stillet i forhør, hvor han lovede at bringe den til kejseren. Tre dage senere kom han med de fattige og sagde:
  ”Dette er kirkens rigdom, de evige skatte, som aldrig mindskes, men forøges hver dag”.
  For dette måtte Laurentius lide martyrdøden. Legenden fortæller, at Laurentius, da han lå på risten, sagde til bødlen: ”Vend mig om, stegen har nok på denne side”. 

  Siden år 354 har Sankt Laurentius været fejret den 10. august. I kunsten afbildes han ofte med en stegerist (dødsmåden) eller en pengepung (det som fremprovokerede henrettelsen). Han er de fattiges, forbrændtes, og brandvæsenets helgen.

   

   

   

 • Vægterne i kirketårnet

  I mange år fungerede Sankt Laurentii kirketår som Roskilde bys fængsel. Her blev byens røvere, drukkenbolte og balledemagere sat ind i fangecellerne højt oppe i tårnet. Til at passe på dem var vægterne. 

  Vægtervæsenet har rødder i middelalderen og eksisterede i Roskilde længere op i tiden end i de fleste andre købstæder. Først i 1907 ophørte ordningen. Ud over tårnvægteren havde byen 3-5 gadevægtere, der var politiets øjne om natten. De gik deres natlige runder samtidig med, at de hver time sang: ”Hov Vægter, Klokken er slagen ...”.

  De passede endvidere byens gadelygter. Vægterne bar uniform – samt den såkaldte morgenstjerne. En af datidens straffe var at bære den spanske kappe – en tønde uden bund. Det var vægternes opgave at følge den dømte gennem gaderne til spot og spe for byens borgere.

  Tårnvægteren
  Tårnvægteren havde sin plads øverst oppe ved den store malmklokke. 8 Herfra havde han udsyn over hele byen, og med klokkeringning alarmerede han borgerne i tilfælde af brand. Han mødte ved solnedgang, kl. 18-19 om vinteren og kl. 21 om sommeren og skulle forblive på sin post indtil kl. 3-4 om morgenen. Natten igennem udråbte han hver halve og hele time klokkeslættet fra tårnlugerne.


  Tårnvægteren var også arrestforvalter. På hans plads ved klokken var i det såkaldte lyttekammer 9 indrettet en sindrig ordning med et rørsystem, der betød, at han kunne følge med i fangernes samtaler i arresterne nedenunder. Tårnvægteren boede i kælderen under rådhuset, hvor han supplerede sin sparsomme løn ved salg af øl og brændevin.


   

 • Adresse, åbningstider, entré...

  Praktisk info
  Adresse:
  Skt. Laurentius
  Stændertorvet
  4000 Roskilde
  T 4631 6529
  E: roskildemuseum@roskilde.dk
   
  Entré:
  Voksne: 25 kr.
  Pensionister, studenter: 15 kr.
  Børn og unge 0-17 år: Gratis
  Skoleklasser, børnehaver: Gratis
  Grupper (min. 5 pers.): 15 kr. pr. pers.
   
  Åben:
  Lørdage kl. 11-15 samt alle hverdage i skolernes ferie

Publikationer

Sankt Laurentius

Sankt Laurentius folder

Download folder der fortæller mere om Sankt Laurentius kirkeruin og kirketårn.

sankt_laurentius_folder.pdf

Senest opdateret

27.02.2015